Lawrence Kohlberg: Psychologie morálky, morální dilema
... příběhů, jejichž hrdina řeší nějaké svízelné morální dilema. Účastníků svého výzkumu se tázal, jak by měl hrdina jednat a proč. Nejznámějším z těchto „Kohlbergových dilemat“ je příběh Heinz krade lék.
vývoj dítěte OD 3 DO 6 LET – část IV. – Morální vývoj ...
... o jednoduché příběhy s morální zápletkou a dvěma možnými konci. Zřejmě nejznámější je tzv. Heinzovo dilema: „V jedné daleké zemi umírala žena, která onemocněla zvláštním druhem rakoviny. Existoval lék ...
DR-skripta06.cdr
„Heinzovo dilema“ ... a podle toho pak vypadá jejich mravní rozhodování. Pro zjištění úrovně vlastního mravního hodnocení autor předkládá k řešení tzv. morální dilemata. To je součástí další aktivity.
Když se to s pravidly a tresty přežene…. | Žít je umění
... ono Heinzovo dilema? Najdete ho v článku o vývoji morálního uvažování na wikipedii. Jak byste ho řešili? Ukradli byste ten lék (i když krást se zjevně nemá!)? Výsledkem tohoto „testu“ není, zda jste ...
Diskuzní fórum • Zobrazit téma - ostatní vzdělávací ...
... je abstraktním morálním uvažováním, je machistický, učeně řečeno androidický (z pohledu muže). Už to samo o sobě je zajímavý příběh pohledu muže a ženy na morálku. Když k tomu přidáme Heinzovo dilema ...
Základy společenských věd
Příklad (Heinzovo dilema): V jednom evropském městě žije žena, která je smrtelně nemocná To znamená, že o tom, zda je jednání morální, se rozhoduje výlučně ve svědomí jednajícího. Lze
Diskusní metoda - Wiki
... Metodiku analýzy příběhů v diskusi ovlivnily poznatky vývoje mravního usuzování. Hall a Davis (Citováno dle Vacek 2000, s. 90) rozlišují při práci s příběhem tzv. racionální strategii a konfliktní ...
Šalomoun
... osobnosti. Můžeme spolu mluvit o tom, co se nám líbí a co ne, příp. jak bychom řešili nějaká životní dilemata my. Můžeme o nějakém etickém dilematu diskutovat i bez filmu (např. Heinzovo dilema).
⚡Prezentace "Lawrence Kohlberg (1927 - 1987). americký ...
... řeší nějaké svízelné morální dilema. Účastníků svého výzkumu se tázal, jak by měl hrdina jednat a proč. Nejznámějším z těchto „Kohlbergových dilemat“ je příběh Heinz krade lék, tzv. Heinzovo dilema
Diskusní metoda - Wiki
... Metodiku analýzy příběhů v diskusi ovlivnily poznatky vývoje mravního usuzování. Hall a Davis (Citováno dle Vacek 2000, s. 90) rozlišují při práci s příběhem tzv. racionální strategii a konfliktní ...
Kohlbergova stádia morálního vývoje – Wikipedie
... člověk (to které dítě) nachází, používal Kohlberg tzv. morální dilemata. Jednalo se o jednoduché příběhy s morální zápletkou a dvěma možnými konci. Zřejmě nejznámější je tzv. Heinzovo dilema [2]:
Šalomoun | Katecheze
... osobnosti. Můžeme spolu mluvit o tom, co se nám líbí a co ne, příp. jak bychom řešili nějaká životní dilemata my. Můžeme o nějakém etickém dilematu diskutovat i bez filmu (např. Heinzovo dilema).
XS140 Základy psychologie 4. Přírodovědecká fakulta MU
zápletkou a dvěma možnými konci. Zřejmě nejznámější je tzv. Heinzovo dilema . Jednalo se o jednoduché příběhy s morální Způsob identifikace stadia morálního vývoje morální dilemata
rychlí prachy vystříkání teenage fashion clothes